“อนุทิน” ยัน 9 มิ.ย.ประชาชนจดแจ้งปลูกกัญชากี่ต้นก็ได้

Last updated: 16 เม.ย 2565  |  2547 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กัญชา

“อนุทิน” เปิด มหกรรมกัญชา เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ ยืนยัน 9 มิ.ย. ประชาชนจะแจ้ง ปลูกกี่ต้นก็ได้ มากกว่าที่เคยรับปาก 6 ต้น


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยนายอนุทิน กล่าวว่า นโยบายกัญชาทางการแพทย์” เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง และเมื่อได้รับเลือกตั้งและเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ทุกกรม รวมทั้งเครือข่าย ร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายตลอดระยะเวลา 3 ปี


ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนในการทำให้กัญชา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีความโดดเด่น โดยเริ่มก้าวแรกจากการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ การทำให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน และความสำเร็จ ล่าสุด คือ มีการแก้ไขกฎหมายทำให้กัญชา หลุดจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เป้าหมายแรกที่ประสบความสำเร็จ คือ การใช้ประโยชน์ จากกัญชาทางการแพทย์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการด้านการวิจัยและรักษา ทั้งกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสุขภาพจิต ร่วมกันศึกษาวิจัย


กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ จัดอบรม และจัดสอบขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ทำให้วันนี้มีผู้ป่วยได้รับยากัญชามากถึง 100,000 ราย และ เป้าหมายที่สอง คือ การผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน โดยต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการปลูกและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ได้ง่ายขึ้น มีการจัดทำแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง อำนวยความสะดวก ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์


ทั้งนี้ นายอนุทิน ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120วัน เน้นย้ำว่า กัญชา กัญชง มีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ เรากำลังเดินหน้าให้คนไทย สามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคได้เช่นเดียวกับพืชสมุนไพรตัวอื่น แต่จะต้องมีกระบวนการ ควบคุมที่เหมาะสมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา เพื่อให้มีกฎหมายมาควบคุมเฉพาะ หลังจาก 120 วันที่กัญชาจะพ้นจากการเป็นยาเสพติด ประชาชนที่ต้องการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน ไม่ต้องขออนุญาต แต่เปลี่ยนเป็นมาจดแจ้งให้รัฐทราบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อเราได้ทำตามความประสงค์ของประชาชน คือ เอาต้นกัญชา ออกจากยาเสพติดแล้ว ขอให้ใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ เพื่อนร่วมสังคมนำไปใช้ในทางที่ผิด นอกจากนี้ นายอนุทิน ยืนยันว่า วันที่ 9 มิถุนายน 65 ประชาชนจดแจ้ง ปลูกกี่ต้นก็ได้ ซึ่งมากกว่าที่เคยรับปากไว้ 6 ต้น

Powered by MakeWebEasy.com