ทดสอบกัญชารายแรกประเทศ มอก.จ่อรับรองมาตรฐานห้องแล็บ สวทช.

Last updated: 28 ม.ค. 2564  |  3665 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทดสอบกัญชารายแรกประเทศ มอก.จ่อรับรองมาตรฐานห้องแล็บ สวทช.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เตรียมขึ้นทะเบียนห้องแล็บศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เป็นห้องแล็บทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 17025-2561 และมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 17025-2017 ที่เป็นมาตรฐานยอมรับของสากล ในการทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของประเทศไทย คาดว่าจะสามารถรับรองได้ภายในเดือน มี.ค.นี้


“การให้การรับรอง มอก.ดังกล่าว ได้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาเสรีของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ได้มาตรฐาน ซึ่งกระทรวงได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภาคเอกชนแปรรูปกัญชาเป็นสินค้าประเภทต่างๆออกสู่ตลาดผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย”


ดังนั้น การรับรองครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บนี้ว่ามีคุณภาพเป็นไปตาม มอก.ที่กำหนด ให้มีความปลอดภัยต่อการนำไป ใช้งาน ขณะเดียวกัน สามารถนำผลการทดสอบมาใช้เพื่อส่งสินค้าออกนอกประเทศโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำจากคู่ค้าหรือประเทศปลายทาง ทำให้เกิดความคล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าอีกด้วย
ทั้งนี้ สวทช.ถือว่าเป็นหน่วยงานรายแรกของประเทศไทยที่กำลังจะได้รับการรับรอง มอก.17025-2561 ในขอบข่ายการวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชาและถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ โดยกระบวนการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมินของ สมอ.เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานวิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง.

Powered by MakeWebEasy.com