THC คือ

Last updated: 10 ต.ค. 2564  |  64385 จำนวนผู้เข้าชม  | 

THC คือ

             จากการศึกษาต้นกัญชาที่เรารู้จักกันในฐานะของสารเสพติดพบว่ามีสารTHC และ CBD อยู่ด้วย โดยสาร CBD และ THC คือ กลุ่มสารที่มีข้อมูลว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากหากมีการนำไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้อง แต่คนส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในทางที่ผิดและในปริมาณที่มากเกินไปในทางสันทนาการหรือผ่อนคลายจึงทำให้เกิดโทษต่อร่างกายและอาจทำให้ติดได้ด้วย โดยสารทั้งสองชนิดนี้สามารถพบได้ในใบกัญชาและใบกัญชงซึ่งจัดเป็นพืชล้มลุกประเภทเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภายนอกและประโยชน์ในการนำไปใช้ในด้านต่างๆ              ในการจำแนกใบกัญชาและกัญชงที่มีลักษณะคล้ายกันนี้สามารถดูได้จากสารที่ทำให้เมาหรือ THC โดยสาร THC คือ กลุ่มสารที่พบได้มากในใบกัญชา โดยย่อมาจากคำว่า Tetrahydroconnabinol เมื่อเสพในปริมาณที่พอดีจะทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้มและรู้สึกผ่อนคลาย แต่หากนำไปใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจทำให้ใจสั่น หน้ามืดหรือเห็นภาพหลอนได้เนื่องจากกัญชาจัดเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทและกดประสาท แต่หากนำไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องกัญชาก็มีประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน อาธิเช่น สามารถลดอาการปวด ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้และอื่นๆ อีกมากมาย โดยลักษณะของต้นกัญชาจะเตี้ยเป็นพุ่ม ใบมีสีเขียวเข้มโดยจะมี 5 – 7 แฉก ส่วนสาร CBD คือกลุ่มสารที่พบได้มากในใบกัญชง โดยย่อมาจากคำว่า Canabidiol  ซึ่งเป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ที่ตรงข้ามกับสาร THC อย่างสิ้นเชิง คือ ต้านอาการเมาเคลิ้มและอาการทางจิตของ THC ซึ่งส่วนมากจะถูกนำไปสกัดเพื่อใช้แปรรูปเป็นยารักษาโรคได้ โดยลักษณะของต้นกัญชงจะสูงเรียวใหญ่ ใบมีสีเขียวอ่อนโดยจะมี 7 – 11 แฉก ซึ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและความรู้ต่างๆ ได้มีการพัฒนาที่ค่อนข้างก้าวไกล การนำใบกัญชาไปใช้จึงมีความหลากหลายนอกเหนือจากประโยชน์ทางการแพทย์ ดังเห็นได้จากการนำมาสกัดให้อยู่ในรูปของน้ำมัน เนยและขี้ผึ้งที่สามารถนำไปแปรรูปต่อเป็นขนมหรืออาหารทานได้ ซึ่งก็จะต้องมีการควบคุมปริมาณการใช้อย่างละเอียดเพื่อเป็นมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ทาน               ใบกัญชาแม้จะจัดเป็นประเภทของสารเสพติด แต่หากมีการนำไปใช้ที่ถูกต้อง อย่างประโยชน์ของน้ำมันกัญชาที่สามารถนำไปใช้ทำเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนมได้ ประโยชน์ทางการแพทย์ที่นำไปรักษาโรคต่างๆ และประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยในเรื่องของความรู้ สาระต่างๆ ของใบกัญชาและใบกัญชงไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้ยังมีอีกมากมายทั้งขั้นตอนในการขออนุญาตปลูก ขั้นตอนในการปลูกเพื่อให้ได้ค่าสาร THC และ CBD ที่เหมาะสม การทดสอบ การวิจัย การผลิต กฎหมายต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมายสามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ Cannabis Thai

Powered by MakeWebEasy.com