กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ

"แหล่งรวมความรู้ กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ จากการปลูก การผลิต งานวิจัย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง"
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ

เข้าใจการปลูก การขออนุญาต และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 การนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม 

บทความล่าสุด

เจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกกลุ่มประชากรมองว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้จ่ายเงินในหลากหลายวิธีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภาพกายแข็งแรงและสภาพจิตใจที่ดี ไม่เครียด เช่น อาหาร ของใช้ ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มี "การเติบโตที่น่าทึ่ง" อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกัญชานั้นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่ผู้วิจัยและพัฒนา ตลอดจนร้านค้าปลีกและผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกัญชานี้ มีการรวมตัวของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสูง โดยผู้ผลิตมักทำในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การปลูกกัญชา การสกัดสารกัญชา เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบในทุก ๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ดังนั้น ผู้ผลิตจึงลงทุนในแต่ละขั้นตอนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าการผลติ ของตนจะไม่หยุดชะงักตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

หลังจากที่ ประกาศกระทรวงสาธาณสุข ฉบับ ที่ 427 ปี 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชงส่วนสำคัญคือ ประกาศให้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ

ร้อนๆ เริ่มใช้ 24 ก.ค.2564 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 427 พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

Powered by MakeWebEasy.com