กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ

"แหล่งรวมความรู้ กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ จากการปลูก การผลิต งานวิจัย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง"
บันทึกการอบรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

การขออนุญาตปลูกกัญชา

Sponsor น้ำหมักชีวภาพ

บทความล่าสุด

“อนุทิน” เปิด มหกรรมกัญชา เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ ยืนยัน 9 มิ.ย. ประชาชนจะแจ้ง ปลูกกี่ต้นก็ได้ มากกว่าที่เคยรับปาก 6 ต้น

รองเลขาคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยรายละเอียดการจดแจ้ง หรือจำนวนการปลูกกัญชาในครัวเรือน ต้องรอดูความชัดเจน จากร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง ที่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้มีการยื่นก่อน แต่เบื้องต้น ทางอย.ได้มีการวางแผน เตรียมระบบออนไลน์ ในการอำนวยความสะดวกประชาชนในการจดแจ้งการขอปลูกกัญชาในครัวเรือนแล้ว

เริ่มนับถอยหลัง! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ “กัญชา” พ้นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว จากนี้ อีก 120 วันจึงใช้บังคับ วันที่ 9 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

"อนุทิน" เซ็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก "กัญชา" จากยาเสพติดแล้ว รอให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้น 120 วัน

Powered by MakeWebEasy.com